אודות
ניהול קריירה רפואית ומרפאה פרטית מצליחה דורשת מומחיות שאינה נרכשת בבתי ספר לרפואה. בנוסף, סדר יומם העמוס של מרבית הרופאים מאלץ אותם לחלק את זמנם בין מספר רב של פעילויות מידי יום: בי"ח ציבורי, השתלמויות, מחקרים, הרצאות, כנסים ו... הקמת וניהול הקליניקה הפרטית.

במטרה לבסס ולמקסם את הפעילות הפרטית, לבצע מספר רב ככל האפשר של ניתוחים ופעולות ולהעניק את הטיפול הרפואי האופטימלי למטופליו, נדרש הרופא להתנהל ביעילות מירבית. לשם כך, הוא זקוק לצידו לאיש מקצוע בעל הבנה בנושאי ניהול, שיווק ופיתוח עסקי בתחום הרפואה, שילווה את פעילות המרפאה.